Šifra: 2407
Naziv Predmeta: Ribe u biomedicinskim istraživanjima
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija mora
Nositelj predmeta:

naslovni doc.dr.sc. Tvrtko Smital, zn. savjetnik-trajni izbor

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:

naslovna doc.dr.sc. Marta Popović, viša zn. suradnica

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Naučiti karakteristike riba koje ih čine pogodnima za test organizme i spoznati mogućnosti biomedicinskih istraživanja na ribama.

Sadržaj predmeta:

Osnove anatomije i fiziologije riba, te komparacija sa sisavcima.
Optimalni uvjeti u kojima riba živi. Utjecaj fizikalno-kemijske kakvoće vode na rast I razvoj , te pojavu bolesti.
Ihtiopatologija – pregled virusnih, bakterijskih, parazitarnih bolesti riba i bolesti nezarazne etiologije, kontaktne zoonoze.
Vrste riba koje se koriste u različitim vrstama biomedicinskih istraživanja na specifičnim organima, tkivima, sustavima koji su slični ili različiti u funkciji obzirom na sisavce.
Upotreba ribljih staničnih kultura u biomedicinskim istraživanjima.
Držanje riba u laboratorijskim uvjetima i njihova priprema za biomedicinska istraživanja. Razudba riba i načini uzimanja uzoraka.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati anatomiju i fiziologiju riba i razlike u odnosu na sisavce na osnovu literature iz polja ihtiologije.
2. Utvrditi utjecaj okolišnih čimbenika na rast i razvoj riba.
3. Preispitati osnove humanog postupanja s ribama u sustavu kontroliranog držanja riba te pri uzimanju uzoraka tkiva za različite vrste istraživanja.
4. Predložiti mogućnosti uporabe zebrice kao modelne ribe u različitim vrstama istraživanja (biomedicinskim, farmakološkim, genetičkim i sl).
5. Predvidjeti moguće probleme i situacije u radnom okruženju u kojem se kao rješenje nudi stečeno znanje i vještine te mogućnost odabira i korištenja relevantnih literaturnim izvora i znanstvenih podataka.

ECTS bodovi 6
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 20
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

redovito pohađanje predavanja i vježbi, te aktivnost u nastavi

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave, 9, Praktičan rad
Obvezna literatura:

1. Nemetz T.G., Shoots E.B. Jr. (1993): Zoonotic Diseases. In: Fish medicine. (M.K. Stoskpf ed.) WB Saunders Company. Philadelphia, pp 214-220.
2. Stoskopf M.K. (1993): Neoplasia of Freshwater Temperate Fishes. In: Fish medicine. (M.K. Stoskpf ed.) WB Saunders Company. Philadelphia, pp 309-311.
3. Treer T. Safner R., Aničić I., Lovrinov M. (1995):Ribarstvo. Nakladni zavod Globus, Zagreb.
4. Branson E. (1993): Basic Anatomy and Physiology. In: Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine (L. Brown ed.) Pergamon Press Ltd., England, pp 1-31.
5. Branson E. (1993): Environmental Aspects of Aquaculture. In: Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine (L. Brown ed.) Pergamon Press Ltd., England, pp 57-89.
6. Southgate P. (1993): Disease in Aquaculture. In: Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine (L. Brown ed.) Pergamon Press Ltd., England. pp 91-129.
7. Walter R.B. and Kazianis S. (2001): Xiphophorus Interspecies Hybrids as Genetic Models of Induced Neoplasia http://dels.nationalacademies.org/ilar/jour_online/42_4/Hybrids.asp
8. Winn R.N. (2001): Transgenic Fish as Models in Environmental Toxicology
http://dels.nationalacademies.org/ilar/jour_online/42_4/Transg.asp
9. Bruno D.W. and Poppe T.T. (1996): Tumours. In: A Colour Atlas of Salmonid diseases. (Bruno D.W. and Poppe T.T. eds.), Academic Press London,.pp 105-110.
10. Roberts R. J. (ed.) (1989): Neoplasia of teleosts. In: Fish Pathology (2nd ed.), Bailliere Tindall, London, pp 153-172.

Dopunska (preporučena) literatura:

Christian Lawrence and Timothy Mason (2012): Zebrafish housing systems: a review of basic operating principles and considerations for design and funcionality, ILAR 53(2), 179-191
Guidance on the housing and care of Zebrafish Danio rerio, Barney Reed & Maggy Jennings , published 2011,
Zebrafish Methods for Assessing Drug, Safety and Toxicity, Edited by Patricia McGrath Phylonix, Cambridge, MA, USA,Copyright 2012 by John Wiley & Sons,

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

• Provjera razumijevanja dobivenih informacija, načina prezentacije
• Praćenje napredovanja svakog studenta
• Rasprava sa studentima i kolegama
Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.