Šifra: 2120
Naziv Predmeta: Primjena biomaterijala u medicinskoj znanosti
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

Izv. prof.dr.sc. Željka Perić Kačarević
Izv. prof.dr.sc. Marko Matijević

Ustanova nositelja predmeta:

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:

Doc.dr.sc. Mike Barbeck

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Upoznati se s biomaterijalima i njihovoj budućnosti u svijetu te proširiti osobne spoznaje o animalnim i humanim znanstvenim istraživanjima te funkcioniranju staničnog odgovora tkiva na uneseni biomaterijal.

Sadržaj predmeta:

Implantati, struktura, oblici i svojstva biomaterijala. Primjena i tehnološki razvoj biomaterijala te budućnost 3D printanja biomaterijala u kombinaciji s kolagenom ili hijaluronskom kiselinom. Od ideje do izvedbe produkta te njegova znanstvena analiza.
In vitro i in vivo. Interakcija biomaterijala u animalnim studijama. Subkutana implantacija te analiza biomaterijala mekog tkiva i kranijalna implantacija te analiza biomaterijala čvrstih tkiva. Remodelacija kostiju pod utjecajem različitih materijala kao imunološki odgovor makrofaga na infekciju uzrokovanu implantacijskom ozljedom. Uloga makrofaga i MNGC-a u razgradnji biomaterijala kao i osteiduktivnost istih.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Predvidjeti moguću primjenu biomaterijala.
2. Analizirati osnovne znanstvene spoznaje o građi i funkciji biomaterijala.
3. Utvrditi princip analize materijala od ideje, izuma, implantacije i staničnog odgovora.
4. Predložiti znanstvenu studiju analize biomaterijala u stomatološkoj primjeni.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su potrebni prisustvovati predavanjima i vježbama ili konzultacijama, te pripremiti analizu znanstvenog rada po izboru iz teme predmeta.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave
Obvezna literatura:

1. Rosario Pignatello et al. Biomaterials Science and Engineering. InTech Open. 2011 Dostupno na: http://www.issp.ac.ru/ebooks/books/open/Biomaterials_Science_and_Engineering.pdf
2. Roi A, Ardelean LC, Roi CI, Boia ER, Boia S, Rusu LC. Oral Bone Tissue Engineering: Advanced Biomaterials for Cell Adhesion, Proliferation and Differentiation. Materials (Basel). 2019 Jul 18;12(14).
3. Elgali I, Omar O, Dahlin C, Thomsen P. Guided bone regeneration: materials and biological mechanisms revisited. Eur J Oral Sci. 2017 Oct;125(5):315-337.
4. Patrick Rider, Željka Perić Kačarević, Sujith Retnasingh, Said Alkildani, Ole Jung, Mike Barbeck. Bioprinting. InTech Open. 2018 Dostupno na: https://www.intechopen.com/books/biomaterial-supported-tissue-reconstruction-or-regeneration/bioprinting

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Perić Kačarević Z, Kavehei F, Houshmand A, Franke J, Smeets R, Rimashevskiy D, Wenisch S, Schnettler R, Jung O, Barbeck M. Purification processes of xenogeneic bone substitutes and their impact on tissue reactions and regeneration. Int J Artif Organs. 2018 Nov;41(11):789-800.
2. Rider P, Kačarević ŽP, Alkildani S, Retnasingh S, Barbeck M. Bioprinting of tissue engineering scaffolds. J Tissue Eng. 2018 Oct 8;9.
3. Rider P, Kačarević ŽP, Alkildani S, Retnasingh S, Schnettler R, Barbeck M. Additive Manufacturing for Guided Bone Regeneration: A Perspective for Alveolar Ridge Augmentation. Int J Mol Sci. 2018 Oct 24;19(11).
4. Haugen HJ, Lyngstadaas SP, Rossi F, Perale G. Bone grafts: which is the ideal biomaterial? J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:92-102.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.