Šifra: 2601
Naziv Predmeta: Personalna medicina - prediktivna medicina i farmakogenetika
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

naslovna prof.dr.sc. Sanja Kapitanović, zn. savjetnica-trajni izbor

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:

naslovna doc.dr.sc. Tamara Čačev, viša zn. suradnica
naslovna doc.dr.sc. Tanja Matijević Glavan, viša zn. suradnica

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati najnovija dostignuća molekularne medicine vezano uz personalnu medicinu, odnosno medicinu usmjerenu ka pojedincu, u cilju presimptomatske dijagnostike nasljednih bolesti, predvidjanja tijeka bolesti te odgovora na terapiju u pojedinca

Sadržaj predmeta:

Uvod u osnovne pojmove vezane uz personalnu medicinu (prediktivna i preventivna medicina te farmakogenetika i farmakogenomika).
Varijabilnost genoma, važnost SNP polimorfizama.
Moderne tehnike molekularne biologije koje nam omogućuju analizu SNP polimorfizama.
Prediktivna medicina u onkologiji, presimptomatska molekularna dijagnostika nasljednih tumora te predikcija tijeka bolesti.
Uloga SNP polimorfizama gena za citokine u neoangiogenezi i metastaziranju.
Specifičnosti personalne medicine u pedijatriji.
Farmakogenetika, uloga SNP polimorfizama gena odgovornih za metabolizam lijekova (TPMT, TS, MTHFR i dr.) (efikasnost terapije, toksičnost ili rezistencija na terapiju).
Farmakogenomika, kreiranje novih lijekova, kontolirana farmakogenetska ispitivanja.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti pojam personalizirane medicine.
2. Predvidjeti mogućnosti personalizirane medicine i molekularne dijagnostike u prevenciji i dijagnostici oboljenja u čovjeka.
3. Procijeniti mogućnosti personalizirane medicine i molekularne dijagnostike u procesu liječenja i praćenja tijeka bolesti.
4. Razlikovati molekularne osnove najčešćih nasljednih bolesti u čovjeka te mogućnosti njihove molekularne dijagnostike.
5. Primijeniti rezultate znanstvenih istraživanja na konkretnim primjerima iz prakse.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 10
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Analiza objavljene publikacije
Obvezna literatura:

1. Fierz W. Challenge of personalized health care: to what extent is medicine already individualized and what are the future trends? Med Sci Monit 10:111-123, 2004.
2. Cancer Pharmacogenomics: SNPs, chips, and the individual patient. Cancer Invest 21:630-640, 2003.
3. Imyanitov EN i sur. Searching for cancer-associated gene polymorphisms: promises and obstacles. Cancer Letters 204:3-14, 2004.
4. Loktionov A. Common gene polymorphisms, cancer progression and prognosis. Cancer Letters 208:1-33, 2004.
5. Bian XW i sur. Angiogenesis as an immunopharmacologic target in inflammation and cancer. Int Immunopathol 4:1537-1547, 2004.
6. Yamayoshi Y i sur. Cancer pharmacogenomics: international trends. Int J Clin Oncol 10:5-13, 2005.
7. Leeder JS. Developmental and pediatric pharmacogenomics. Pharmacogenomics 4:331-341, 2003.
8. Sartor RB. Clinical applications of advances in the genetics of IBD. Rev Gastroenterol Disord 3:S9, 2003.
9. Johnson JA i Evans WE. Molecular diagnostics as a predicitve tool: genetics of drug efficacy and toxicity. TRENDS in Molecular Medicine 8:300-305, 2002.
10. Roses AD. Genome-based pharmacogenetics and the pharmaceutical industry. Nature Rev/Drug Discovery 1:541-549, 2002.
11. Nebert DW i Vesell ES. Advances in pharmacogenomics and individualized drug therapy: exciting challenges that lie ahead. Eur J Pharmacology 500:267-280, 2004.
12. Xuan J, Yu Y, Qing T, Guo L, Shi L. Next-generation sequencing in the clinic: promises and challenges. Cancer Lett 340(2):284-95, 2013.
13. Tang B, Hsu PY, Huang TH, Jin VX. Cancer omics: from regulatory networks to clinical outcomes. Cancer Lett 340(2):277-83, 2013.
14. Khodakov D, Wang C, Zhang DY. Diagnostic based on nucleic acid sequence variant profiling: PCR, hybridization , and NGS approaches. Adv Drug Deliv Rev 2016, doi: 10.1016/j.addr.2016.04.005.
15. Schmidt KT, Chau CH, Price DK, Figg WD. Precision oncology medicine: the clinical relevance of patient specific biomarkers used to optimize cancer treatment. J Clin Pharmacol 2016, doi: 10.1002/jcph.765.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Gurwitz D, Weizman A, Rehavi M. Education: Teaching pharmacogenomics to prepare future physicians and researchers for personalized medicine. TREND in Pharmacological Sciences 24(3):123-125, 2003.
2. Frueh FW i Gurwitz D. From pharmacogenetics to personalized medicine: a vital need for educating health professionals and the community. Pharmacogenomics 5:571-579, 2004.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Upitnik za ispitivanje stavova korisnika programa prema programu i nastavnicima (sadržaj programa, način prezentacije, nastavni materijal). Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku.