Šifra: 2312
Naziv Predmeta: Molekularna kontrola hemotopoeze i leukemogeneze
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija
Nositelj predmeta:

naslovna prof.dr.sc. Mariastefania Antica, zn. savjetnica-trajni izbor

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumijeti istrazivanja diferencijacije i razvoja hematopoetskih maticnih stanica do zrelih imunokompetentnih limfocita te molekularnih mehanizama i tocaka provjere tijekom tog procesa.

Sadržaj predmeta:

Molekularna kontrola diferencijacije stanica iz ishodišnih matičnih stanica na modelu hematopoeze odnosno limfopoeze. Matične stanice kao jedinice odgovorne za razvoj, obnavljanje i održavanje tkiva i organskih sustava. Genetski modificirani, transgenični, miševi: tehnologija proučavanja funkcije gena; značaj u bazičnim i medicinskim istraživanjima. Hematopoetske matične stanice i presadjivanje koštane srži na eksperimentalnom mišjem modelu. Transkripcijska kontrola gena u limfocitima. Molekularne osnove sazrijevanja limfocita, signali koji potiču preslaganje gena, i zastoj u razvoju limfocita u leukemijama i limfomima. Apoptoza – život i smrt stanica.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Postaviti hipotezu i u skladu s njom metodologiju istraživanja diferencijacije i razvoja hematopoetskih matičnih stanica.
2. Izvesti planirano istraživanje.
3. Interpretirati rezultate istraživanja.
4. Zaključiti na temelju dobivenih rezultata i predvidjeti doprinos provedenog istraživanja u cjelokupnom razumijevanju molekularne kontrole hematopoeze i leukemogeneze.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 10
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit
Obvezna literatura:

1. Immunobiology. The immune system in health and disease, Janeway Travers
2. Molecular Cell Biology, by Lodish Berk, Matsudaira, Kaiser, Krieger, Scott, Zipursky, Darnell,

Dopunska (preporučena) literatura:

1. L. Wu, M. Antica G. R. Johnson, R. Scollay and K. Shortman (1991) Developmental potential of the earliest precursor cells from the adult mouse thymus. J. Exp. Med 174, 1617 - 1627
2. M. Antica B. Kusic, R. Spaventi, B. Jaksic and B. Vitale (1993) Functional differences of T cells in B Chronic Lymphocytic Leukemia. Leukemia and Lymphoma 9, 133-140
3. M. Antica L. Wu, K. Shortman and R. Scollay (1993) Intrathymic lymphoid precursor cells during fetal thymus development. J. Immunol. 151, 1-9
4. C. L. Li, L.Wu, M. Antica K. Shortman, and G. R. Johnson (1994) Purified murine long-term in vivo hemopoietic repopulating cells are not pro-thymocytes. Exp. Haematol 23, 21-25
5. M. Antica L. Wu, K. Shortman and R. Scollay (1994) Thymic stem cells in the mouse bone marrow. Blood 84, 111-117
6. J. Ismaili, M. Antica and L. Wu (1996) CD4 and CD8 expression and T cell antigen receptor gene rearrangement in early intrathymic precursor cells. Eur. J. Immunol. 26 731-737.
7. M. Antica L. Wu, K. Shortman and R. Scollay (1997) Stem cell antigen 2 (Sca-2) expression in adult and developing mice. Immunol. Letters 55 47-51.
8. M. Antica, R. Scollay (1999) Development of T lymphocytes at extrathymic sites. J. Immunol., 163 206-211.
9. Antica M. Kusic B. Hranilovic D. Dietz AB. Vuk-Pavlovic S. Cloning the cDNA for murine U2 snRNP-A ' gene and its differential expression in lymphocyte development. [Article] Immunology Letters. 82(3):217-223, 2002.
10. Vitale B. Martinis M. Antica M. Kusic B. Rabatic S. Gagro A. Kusec R. Jaksic B. Prolegomenon for chronic lymphocytic leukaemia [Review]. [Review] Scandinavian Journal of Immunology. 58(6):588-600, 2003c.
11. Kusic B. Dominis M. Dzebro S. Antica M. Molecular insight into the diagnosis of lymphoma. [Article] International Journal of Molecular Medicine. 12(4):667-671, 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Konzultacije i seminari