Šifra: 1114
Naziv Predmeta: Modeli i metode za istraživanje oksidacijskog stresa u kancerogenezi
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: izborni kolegij (metodološki)
Nositelj predmeta:

naslovna doc.dr.sc. Ana Čipak Gašparović, viša zn. suradnica

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Naučiti koji modeli se koriste za istraživanje oksidacijskog stresa u kancerogenezi te razumjeti metode i testove koji su primjenjivi na pojedinim modelima.

Sadržaj predmeta:

- animalni i stanični modeli
- metode za određivanje reaktivnih kisikovih spojeva
- metode za određivanje antioksidacijskih mehanizama obrane stanice
- metode za određivanje produkata lipidne peroksidacije
- metode za određivanje citotoksičnih i genotoksičnih učinaka oksidacijskog stresa
- metode za određivanje učinaka oksidacijskog stresa na proteine
- metode za određivanje učinaka oksidacijskog stresa na genom
- komercijalno dostupni testovi za određivanje oksidacijskog stresa

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti molekularne aspekte i regulaciju oksidacijskog stresa u razvoju tumora.
2. Preispitati ulogu oksidacijskog stresa i lipidne peroksidacije u kancerogenezi.
3. Predvidjeti probleme u odabiru modela za istraživanje oksidacijskog stresa.
4. Primijeniti pravi pristup za procjenu optimalnog izbora modela za ciljano istraživanje.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 15
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu uz mogući opravdani izostanak do 2 sata nastave

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

1. Borović Šunjić S, Čipak A, Rabuzin F, Wildburger R, Žarković N (2005) The Influence of 4-Hydroxy-2-nonenal on Proliferation, Differentiation and Apoptosis of Human Osteosarcoma Cells. Biofactors 24, 141-148
2. Metode u molekularnoj biologiji (Andrea Ambriović Ristov, glavna ur.), Institut Ruđer Bošković, Zagreb 2007
3. Cipak A, Jaganjac M, Tehlivets O, Kohlwein SD, Zarkovic N. Adaptation to oxidative stress induced by polyunsaturated fatty acids in yeast. Biochimica et Biophysica Acta 1781 (2008); 283-287.
4. Gašparović AC, Jaganjac M, Mihaljević B, Šunjić SB, Žarković N, Assays for the measurement of lipid peroxidation. U: Methods in molecular biology (Clifton NJ ur.), Humana Press, 2013, 965:283-296.
5. Frijhoff, J; Winyard, PG; Zarkovic, N; Davies ,SS; Stocker, R; Cheng, D; Knight, AR; Taylor, EL; Oettrich, J; Ruskovska, T; Cipak Gasparovic, A; Cuadrado,A; Weber, D; Enghusen Poulsen, H; Grune, T; Schmidt, HHW; Ghezzi P. (2015) Clinical Relevance of Biomarkers of Oxidative Stress, Antioxid Redox Signal. Doi: 10.1089/ars.2015.6317

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Marquez-Quiñones, Adriana, Ana Cipak, Kamelija Zarkovic, Fattel-Fazenda, S., Villa-Treviño S., Neven Zarkovic and Guéraud, F. (2009) HNE-protein adducts formation in different pre-carcinogenic stages of hepatitis in LEC rats. Free Radical Research, (2010), 44 (2):119-127
2. Gueraud F, Atalay M, Bresgen N, Cipak A, Eckl PM, Huc L, Jouanin I, Siem W, Uchida K, Chemistry and biochemistry of lipid peroxidation products Free Radical Research, 2010, 44(10):1098-1124.
3. Žarković N, Čipak A, Jaganjac M, Borović S, Žarković K, Pathophysiological relevance of aldehydic protein modifications.J Proteomics. 2013 30;92:239-47

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.