Znanstveni skup 4. Dan mladih istraživača organizira se s ciljem kupljanja mladih znanstvenika i istraživač a Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru sastavnica: Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Medicinskog fakulteta Osijek, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Odjela za
biologiju, Odjela za kemiju i Odjela za fiziku.
Skup će se održati 7. listopada 2022. godine u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek gdje će odabrani mladi istraživači, diplomanati, doktoranadi i poslijedoktorandi predstaviti rezultate svojih istraživanja.
Svi zainteresirani studenti poslijediplomskih studija dobrodošli su posjetit skup, a detaljnije informacije dostupne su na službenoj stranici skupa (https://istrazivaci-os.com.hr/) i Facebook stranici skupa (https://www.facebook.com/istrazivaci.os?_rdc=1&_rdr).

PDF postera možete preuzeti ovdje.

U ime znanstveno – organizacijskog odbora Odjela za biologiju,
doc. dr. sc. Anita Galir Balkić