Doktorski rad  naslova „Interakcija signalnih puteva RAS/RAF/MAPK i Hedgehog-GLI u rezistenciji na lijekove u staničnim linijama melanoma čovjeka“  Nikoline Piteša, dipl. ing. biol.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 12. prosinca 2022. godine  na sljedećem linku PDF.

Povjerenstvo za ocjenu  doktorskog rada u sastavu: naslovna izv. prof. dr. sc. Maja Herak Bosnar, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica, prof. dr. sc. Ljiljana Šerman, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član i naslovna prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član dostavilo je dana 12. prosinca 2022. godine pozitivnu ocjenu navedenog doktorskog rada.